ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต33014
ผู้สอน

นางสาว ชนุติกาญจน์ มาสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต33014

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6458

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวารินชำราบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต 33014  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.