ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/7 ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
6832 สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/7 ปีการศึกษา 2564

Class ID
64585

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)