homeการใช้โปรแกรมตารางงาน
person
การใช้โปรแกรมตารางงาน

ผู้สอน
นางสาว รัตน์สุดา พ่อโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมตารางงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6463

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมตารางงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)