ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ผู้สอน

นาย โกสินทร์ ไทยดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6464

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.