homeฟิสิกส์ ม.6
personperson_add
ฟิสิกส์ ม.6

ผู้สอน
person
นาย เมฆินทร์ ถิ่นขาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6471

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.พิบูลมังสาหารครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)