ฟิสิกส์ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.พิบูลมังสาหารครับ