homeฟิสิกส์ ม.6
person
ฟิสิกส์ ม.6

ผู้สอน
นาย เมฆินทร์ ถิ่นขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6471

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.พิบูลมังสาหารครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)