ฟิสิกส์ ม.6
ผู้สอน

นาย เมฆินทร์ ถิ่นขาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6471

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.พิบูลมังสาหารครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.