ผู้สอน
นาย เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6472

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ