ประจำชั้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่มีอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ เป็นที่ปรึกษา