homeปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6474

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)