homeปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6474

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)