เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ