ชั้น อนุบาล 1
ผู้สอน

นางสาว ชนิดาภา รักษ์พงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น อนุบาล 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6482

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเว็บไซต์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.