homeชั้น อนุบาล 1
person
ชั้น อนุบาล 1

ผู้สอน
นางสาว ชนิดาภา รักษ์พงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น อนุบาล 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6482

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นเว็บไซต์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)