homeชั้น อนุบาล 1
personperson_add
ชั้น อนุบาล 1

ผู้สอน
นางสาว ชนิดาภา รักษ์พงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น อนุบาล 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6482

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเว็บไซต์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)