ศิลปะในการดำเนินชีวิต


ผู้สอน
เยาวลักษณ์ ชมนาวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Class ID
64885

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GE10202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ลักษณะและรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม มารยาทไทย มารยาทสากล การติดต่อสื่อสารที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ ศิลปะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)