เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Colligative Properties ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

สมบัติคอลลิเกติฟ (Colligative properties) สมบัติของสารละลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่

  • การลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (freezing point depression)
  • การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือด (boiling point elevation)
  • ความดันไอของสารละลาย (vapor pressure)
  • ความร้อนแฝงของการเป็นไอ (latent heat of vaporization)
  • ความดันออสโมติก (osmotic pressure) เป็นต้น