homeColligative Properties ม.4
person
Colligative Properties ม.4

ผู้สอน
นาย ขวัญพนม ชูจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Colligative Properties ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6491

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

สมบัติคอลลิเกติฟ (Colligative properties) สมบัติของสารละลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่

  • การลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (freezing point depression)
  • การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือด (boiling point elevation)
  • ความดันไอของสารละลาย (vapor pressure)
  • ความร้อนแฝงของการเป็นไอ (latent heat of vaporization)
  • ความดันออสโมติก (osmotic pressure) เป็นต้นClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)