857-101 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน (Principle of Food Chemistry)


ผู้สอน
นางสาว ดาริกา อวะภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-101 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน (Principle of Food Chemistry)

Class ID
64911

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และรงควัตถุ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีความสำคัญต่อการแปรรูปอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลไกของปฏิกิริยาสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร

Compositions and chemical properties of food including water, proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, minerals, and pigments; chemical and biochemical changes of food compositions that are important to food processing and product qualities; mechanism of major reactions occurring in food


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)