เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

สสารแบ่งออกตาม สถานะได้ 3 สถานะ คือ ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ คือ สสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันมาก มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทุกทิศทางอย่างไม่เป็นระเบียบ มีสมบัติฟุ้งกระจาย ในการกำหนดสภาวะของก๊าซจะต้องระบุปริมาตร อุณหภูมิ และความดันเสมอ