homeการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
personperson_add
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ผู้สอน
นาง อรัญญา มูสีสุทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6495

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)