การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ผู้สอน

นาง อรัญญา มูสีสุทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6495

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.