homeพินิจค่าเสภาไทย
person
พินิจค่าเสภาไทย

ผู้สอน
สายทิพย์ วสุธรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พินิจค่าเสภาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
650

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนเรื่องราวของเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายงามพบพ่อ  พร้อม ๆ กับพินิจคุณค่าที่ปรากฏในด้านต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)