พินิจค่าเสภาไทย


ผู้สอน
สายทิพย์ วสุธรกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พินิจค่าเสภาไทย

รหัสวิชา
650

สถานศึกษา
หมู่ที่ 1 ตำบล วังน้ำเย็น

คำอธิบายวิชา

เรียนเรื่องราวของเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายงามพบพ่อ  พร้อม ๆ กับพินิจคุณค่าที่ปรากฏในด้านต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books