homeการบริหารจัดการในชั้นเรียน
personperson_add
การบริหารจัดการในชั้นเรียน

ผู้สอน
นางสาว หงส์สุนีย์ แก้วจิตงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการในชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6500

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)