homeการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
personperson_add
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
นาย ขจรศักดิ์ เนาว์สุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6501

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)