homeอนุบาล 1
person
อนุบาล 1

ผู้สอน
นาง ขวัญชนก นาเมืองรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อนุบาล 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6505

สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะตากา

คำอธิบายวิชา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)