homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอนโดย นางอารมณ์ นาก้อนทอง
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอนโดย นางอารมณ์ นาก้อนทอง

ผู้สอน
นาง อารมณ์ นาก้อนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอนโดย นางอารมณ์ นาก้อนทอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6510

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สอน  วันจันทร์  - ศุกร์   เริ่มเวลา  08.30  -  15.30


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)