homeวิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ฟัรฮาม เจ๊ะแม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6516

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติ ความเป็นมาของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)