เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติ ความเป็นมาของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ