homeวิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6
person
วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ฟัรฮาม เจ๊ะแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6516

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนศึกษาประวัติ ความเป็นมาของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)