homeENG1001 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
person
ENG1001 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ผู้สอน
ศ.ดร.ภูพิพัฒน์ ภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ENG1001 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6520

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เปิดรับสมาชิก(1/2556)ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฏาคม 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)