ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้สอน

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6521

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เช่นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

3. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.