homeวิชา ภาษาไทย
personperson_add
วิชา ภาษาไทย

ผู้สอน
นาง อารมณ์ นาก้อนทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6523

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนชั่วโมง   5  ชั่วโมง / สัปดาห์

เรียน   วันจันทร์ - ศุกร์  วันละ  1  ชั่วโมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)