รำวงมาตรฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

นาฏศิลป์ เป็นคุณค่าความงามของเอกลักษณ์ไทย จำเป็นที่ผู้เรียนต้องรู้เพื่อตระหนักและให้ความสำคัญ