ผู้สอน
นาย ปฏิวัติ ปราบมนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ประยุกต์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6527

สถานศึกษา

อบต.พลับพลา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องสมัครเข้าห้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.