homeวิชาสังคมศึกษา ป.1
personperson_add
วิชาสังคมศึกษา ป.1

ผู้สอน
นางสาว อาภรณ์ อายุสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6530

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมเป็นวิชาที่เน้นเพื่อชีวิตและสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)