การบริหารการพัฒนา 3/1


Teacher
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
Current sign in at about 20 hours ago

Title
การบริหารการพัฒนา 3/1

Class ID
65319

Standard Class Code
PA52202

School

Description

แนวคิด หลักการของการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


฿999.00 -47.95%
฿588.00 -51.69%
฿231.00 -39.39%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)