การบริหารการพัฒนา 3/1


Pengajar
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 21 jam ago

Keterangan
การบริหารการพัฒนา 3/1

Nomor Identifikasi Kelas
65319

Kode Kelas
PA52202

Sekolah

Keterangan

แนวคิด หลักการของการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


฿99,00 -42.42%
฿99,00 -59.6%
฿160,00 -13.13%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)