วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

อุบลรัตน์ ชรารัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6534

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.