homeวท0213-การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
วท0213-การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
นาย ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท0213-การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6536

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กำลังปรับปรุง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)