การบัญชีชั้นกลาง1632828002


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง1632828002

รหัสวิชา
65443

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบัญชีชั้นกลาง1


฿199.00 -75.38%
฿450.00 -53.78%
฿30.00 -70.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)