สารพันธุกรรม


ผู้สอน
นาง บุษรากร ขนันทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารพันธุกรรม

รหัสวิชา
655

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

การศึกษาเรื่อง สารพันธุกรรม  จะทำให้สามารถตอบคำถามเรื่อง geneได้
    ๑. gene มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ?
    ๒. gene มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ?
    ๓. gene ทำงาน (นำลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง) ได้อย่างไร ?
    ๔. มนุษย์สามารถควบคุมการทำงานของ gene ได้หรือไม่  อย่างไร ?

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books