homeอนุบาล 2
person
อนุบาล 2

ผู้สอน
นางสาว ณัฐติพร รักกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อนุบาล 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6550

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นางสาวณัฐติพร    รักกิจ   5311101115  เอกการศึกษาปฐมวัย  ห้อง  03

วิชการการบริหารจัดการในชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)