sec800 ManageAc


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
sec800 ManageAc

รหัสวิชา
65502

รหัสวิชาของสถานศึกษา
01130172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


฿56.00 -48.21%
฿533.00 -47.47%
฿1,400.00 -54.34%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)