sec850 ManageAc


Pengajar
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
Waktu masuk saat ini pada 8 hari ago

Keterangan
sec850 ManageAc

Nomor Identifikasi Kelas
65503

Kode Kelas
01130172

Sekolah

Keterangan

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


฿948,00 -37.34%
฿120,00 -54.27%
฿499,00 -47.91%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)