sec850 ManageAc


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
sec850 ManageAc

รหัสวิชา
65503

รหัสวิชาของสถานศึกษา
01130172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


฿380.00 -48.95%
฿605.00 -29.75%
฿286.00 -48.25%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)