นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64


ผู้สอน
พวงทอง เพชรโทน
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64

รหัสวิชา
65505

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BS50506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใชัสำหรับการเรียนการสอนวิชา BS50506 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา Innovation and Digital Technology for Buddhism Teaching


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)