นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64


Pengajar
พวงทอง เพชรโทน
Waktu masuk saat ini pada sekitar 12 jam ago

Keterangan
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64

Nomor Identifikasi Kelas
65505

Kode Kelas
BS50506

Sekolah

Keterangan

ใชัสำหรับการเรียนการสอนวิชา BS50506 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา Innovation and Digital Technology for Buddhism Teaching


฿2.899,00 -48.29%
฿599,00 -0.0%
฿329,00 -51.67%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)