นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64


ผู้สอน
พวงทอง เพชรโทน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64

รหัสวิชา
65505

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BS50506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใชัสำหรับการเรียนการสอนวิชา BS50506 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา Innovation and Digital Technology for Buddhism Teaching


฿478.00 -29.08%
฿990.00 -16.67%
฿199.00 -52.52%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)