พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข


ผู้สอน
129 อิษรียา อารีย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข

รหัสวิชา
65509

รหัสวิชาของสถานศึกษา
TN150743

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม ส๒๓๔๖๗ วิชาพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา ๓ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิจ


฿750.00 -17.07%
฿2,000.00 -54.46%
฿3,900.00 -36.62%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)