พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข


Teacher
129 อิษรียา อารีย์
Current sign in at about 4 hours ago

Title
พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข

Class ID
65509

Standard Class Code
TN150743

School

Description

รายวิชาเพิ่มเติม ส๒๓๔๖๗ วิชาพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา ๓ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิจ


฿129.00 -38.76%
฿129.00 -31.01%
฿200.00 -25.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)