พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข


Pengajar
129 อิษรียา อารีย์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 5 jam ago

Keterangan
พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข

Nomor Identifikasi Kelas
65509

Kode Kelas
TN150743

Sekolah

Keterangan

รายวิชาเพิ่มเติม ส๒๓๔๖๗ วิชาพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา ๓ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิจ


฿459,00 -50.11%
฿774,00 -66.67%
฿181,00 -56.91%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)