นักเรียนแห่งศตวรรษใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และบุคคลทั่วไปที่ไม่แก่เกินเรียน