วิทยาศาสตร์
ผู้สอน

นางสาว เสาวลักษณ์ จันทภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6555

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่วกับวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.