homeวิทยาศาสตร์
person
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว เสาวลักษณ์ จันทภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6555

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่วกับวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)