homeเกษตรอินทรีย์
person
เกษตรอินทรีย์

ผู้สอน
นาง รัตนา สงวนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เกษตรอินทรีย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6560

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงการนาหนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่งแสน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)