เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบสุริยะ กาแล็กซี เป็นองค์ประกอบของเอกภพที่อยู่เป็นระบบภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่นๆ ในระบบสุริยะทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก