ผู้สอน
นางสาว สุภัสสร ศรีแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6562

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสุริยะ กาแล็กซี เป็นองค์ประกอบของเอกภพที่อยู่เป็นระบบภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่นๆ ในระบบสุริยะทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก