homeผู้บริหารการศึกษา
person
ผู้บริหารการศึกษา

ผู้สอน
นาง เทียม รักษาธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ผู้บริหารการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6563

สถานศึกษา
สพป.รอ.2

คำอธิบายวิชา

บทความการบริหารการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องวงการบริหารการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)