homeผู้บริหารการศึกษา
personperson_add
ผู้บริหารการศึกษา

ผู้สอน
person
นาง เทียม รักษาธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ผู้บริหารการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6563

สถานศึกษา
สพป.รอ.2

คำอธิบายชั้นเรียน

บทความการบริหารการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องวงการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)