homeชั้นอนุบาล 2
person
ชั้นอนุบาล 2

ผู้สอน
นางสาว ณัฐสุดา อารีกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นอนุบาล 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6578

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนเรื่อง ผักต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)