ผู้สอน
นางสาว ณัฐสุดา อารีกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นอนุบาล 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6578

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรื่อง ผักต่างๆ