homeNetwork marketing
personperson_add
Network marketing

ผู้สอน
นาย จักรรินทร์ รุ่งมโน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Network marketing

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6590

สถานศึกษา
มาึ์ร์คเกอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

Network marketing  คือธุรกิจการตลาดในระบบเครือข่าย


สำหรับห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ แนะนำหลักการการทำธุรกิจระบบเครือข่ายอย่างถูกต้องถูกวิธี

และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ social network ที่สำคัญห้องเรียนนี้จะช่วยสร้างนักธุรกิจให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มุ้งสู่ความสำเร็จ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)